Framgångsrika entreprenörer stimulerar ekonomisk tillväxt över hela världen. Vi är stolta över att vår VD Magnus Jansson är en av dem och hoppas nu på att han går vidare till final i region Svealand.

Syftet med EY Entrepreneur Of The Year är att synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap. Den ska även inspirera morgondagens entreprenörer. Evenemanget arrangeras årligen i drygt 60 länder.

De som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, har en omsättning på 10 miljoner alternativt har 10 anställda.

Efter nominering och intervjuer utses regionala vinnare av oberoende regionala jurygrupper. Prisutdelningen sker under regionfinaler. De regionala vinnarna tävlar sedan i den nationella finalen som traditionsenligt arrangeras i Stockholm. Vinnaren går vidare till världsfinalen och tävlar om att bli World Entrepreneur Of The Year.

 

Juryerna granskar entreprenörerna ingående med utgångspunkt i följande sex kriterier:

Entreprenörsanda
Entreprenören har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder.

Ekonomisk utveckling
Entreprenören skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande.

Strategisk inriktning
Entreprenören omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster.

Inverkan på omvärlden
Entreprenörens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på närmiljö eller närvaro på marknader utanför Sverige.

Innovation
Entreprenören kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet.

Personlig integritet och inflytande
Entreprenören lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll.

 

Läs mer på EY´s webbplats.